Home » Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Nelis Beheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor websites waarnaar wordt verwezen.

Op de inhoud van deze website (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft Stichting Nelis Beheer het auteursrecht. Van deze website mag niets worden gekopieerd en/of veranderd.

X