Bloeispreiding om vroeg tot laat productie mogelijk te maken

Home » Proces » Bollenteelt

De basis van onze activiteiten is de bewaring en de preparatie van bollen: tulp, hyacint, narcis, muscari, krokus, amaryllis en lelie. Voor de optimale bewaring en preparatie is de kwaliteit van de geleverde bollen van essentieel belang. Daarom werken we nauw samen met kwekers die er dezelfde strenge maatstaven op na houden als wij. In bijna alle gevallen gaat het om langdurige relaties met bollenkwekers. In die optimale samenwerking is het goed kennis delen. Bijvoorbeeld over kansrijke nieuwe soorten, de kwaliteit van de bollen of andere bijzonderheden die voor u als teler van belang kunnen zijn. De preparatie van belangrijke productiegroepen als tulpen, hyacinten en narcissen, aangevuld met die van muscari en krokus, blijft in eigen hand. Voor andere producten is er een intensieve samenwerking met gespecialiseerde leveranciers.

Specialisten in de vroege teelt

P. Nelis en zoon’s prepareert vooral bollen van de vroege teelt, bestemd voor de vroege broei. Om productie van vroeg tot laat mogelijk te maken, kopen we bollen in uit verschillende gebieden. De eerste bollen komen van de productiegebieden in Frankrijk, in de omgeving van Bordeaux. Naarmate het teeltseizoen vordert, verschuift de productie langzaam maar zeker over Nederland: van Zeeland en de Flevo- en Noordoostpolder naar de noordelijke zandgebieden en West-Friesland. Door die spreiding van regio’s zijn we in staat om productie van vroeg tot laat in het jaar mogelijk te maken, of het nu gaat om waterbroei, potgrond- of vollegrondsteelt. Door de strenge kwaliteitscontrole en de goede samenwerking en langdurige relaties met vaste toeleveranciers, waarborgen we ook dat de teelt in elk seizoen van het jaar aan uw en onze eisen tegemoet komt.

Bekijk ons assortiment

Tulipa

Krokus

Hyacinten

Muscari

Narcissen

Lelie

X