Al 130 jaar verstand van de beste bollen

Home » Geschiedenis

In 1880 begint Piet Nelis met een kwekerij in Heemstede. Tussen de Binnenweg en de Zandvaart heeft hij een paar percelen grond gekocht, genoeg voor een eigen bloembollenbedrijf. Van uitsluitend een kwekerij groeit het bedrijf langzaam maar zeker uit. Het is zoon Kees die handelsactiviteiten aan het pakket toevoegt, het begin van de export. Rond 1910 verhuist P. Nelis en zoon’s naar de Herenweg in Heemstede. Het is nog steeds – veel verbouwingen later – de hoofdvestiging van het bedrijf. De behandeling en bewaring van bollen komt op een steeds hoger niveau te staan.

Accent op de handel

Als zoon Piet, de volgende generatie, in 1940 het roer overneemt, komt het accent op de handel te liggen. Landen als Zweden, Finland, Oostenrijk en Duitsland worden belangrijke exportbestemmingen. Later komen landen en bestemmingen als Oost-Europa, Noorwegen, Japan en Mexico in beeld. Piet blijft tot 1990 nauw verbonden aan het bedrijf.

Nog altijd heeft het bedrijf sterk het karakter van een familiebedrijf, met korte lijnen en medewerkers met een grote binding. En de naam? De schrijffout (zoon’s) hoort inmiddels bij de historie!

X